Yagi

Y13509-04S

Yagi 54 - 216 MHz 9,4 dBi - 04 ELEMENTOS - BW 4,0 MHz

Datasheet
Manual

Y16011-08S

Yagi 147 - 174 MHz 11,5 dBi - 08 Elementos Soldada

Y15707-03S

Yagi 153 - 161 MHz 7,5 dBi - 03 Elementos Soldada

Manual

Y16014-12S

Yagi 156 - 164 MHz 14,2 dBi - 12 Elementos Soldada

Y16007-03S

Yagi 156 - 164 MHz 7,0 DBI - 03 Elementos Soldada

Y16814-12S

Yagi 164 - 171 MHz 14,2 dBi - 12 Elementos Soldada

Y16811-08S

Yagi 164 - 171 MHz 14,2 dBi - 12 Elementos Soldada

4Y25015-17SG

Yagi Quádrupla 242-262 MHz 21,0 dBi - 17 Elementos

Y25011-07SG

Yagi 244 - 262 MHz 11,0 dBi - 07 Elementos Soldada

2Y25015-17SG

Yagi Dupla 250 MHZ 17,9 DBI - 15 Elementos

Y25015-17SG

Yagi 250 MHz 15,0 dBi - 17 Elementos Soldada

Y25012-09SG

Yagi 250 MHz 12,0 dBi - 09 Elementos Soldada

Manual

Y34011-07SG

Yagi 330 - 350 MHz 11,05 dBi - 7 Elementos Soldada

Manual

Y38011-07SG

Yagi 360 - 400 MHz 11,8 dBi - 07 Elementos Soldada

2Y38017-27SG

Yagi Dupla 360-400 MHZ 20,0 DBI - 27 Elementos

Y38017-27SG

Yagi 360 - 400 MHz 17,0 dBi - 27 Elementos Soldada

2Y38011-07SG

Yagi 360-400MHz 11dBi

Y38014-13SG

Yagi 360 - 400 MHz 14,0 dBi - 13 Elementos Soldada

Y38007-03S

Yagi 360 - 400 MHz 7,0 dBi - 3 Elementos Soldada

Manual

4Y38017-27SG

Yagi Quádrupla 360 - 400 MHz 23,0 dBi - 27 Elementos

4Y42017-27SG

Yagi 406 - 430 MHz 23dBi

4Y44017-27SG

Yagi Quádrupla 406 - 470 MHz 23,0 dBi - 27 Elementos

Manual

Y44007-03S

Yagi 406 - 470 MHz 7,0 dBi - 03 Elementos Soldada

Y42009-05SG

Yagi 406 - 440 MHz 09 dBi - 05 Elementos Soldada

7Y42017-27SG

Yagi Quádrupla 406 - 430 MHz 25,0 dBi - 27 Elementos

7Y42017-27SG

Yagi 406- 430 MHz 25dBi

Y42011-07SG

Yagi 406 - 430 MHz 11,5 dBi - 07 Elementos Soldada

2Y42017-27SG

Yagi Dupla 406-430 MHz 20,0 dBi - 27 Elementos

Y44011-07SG

Yagi 406 - 470 MHz 11.5 dBi

Manual

Y44009-04SG

Yagi 406 - 470 MHz 7,0 dBi - 03 Elementos Soldada

Y42017-27SG

Yagi 406 - 430 MHz 17,0 dBi - 27 Elementos Soldada

Y42014-13SG

Yagi 406 - 430 MHz 14,0 dBi - 13 Elementos Soldada

Y43017-27SG

Yagi 415 - 450 MHz 170 dBi - 27 Elementos Soldada

7Y43017-27SG

Yagi Séptupla 415 - 450 MHz 25,0 dBi - 27 Elementos

Y43014-13SG

Yagi 415 - 450 MHz 14,0 dBi - 13 Elementos Soldada

Y43011-07SG

Yagi 415 - 450 MHz 11,5 dBi - 07 Elementos Soldada

4Y43017-27SG

Yagi Quádrupla 415 - 450 MHz 23,0 dBi - 27 Elementos

2Y43017-27SG

Yagi Dupla 415 - 450 MHz 20,0 dBi - 27 Elementos

Y46017-27SG

Yagi 440 - 470 MHz 17,0 dBi - 27 Elementos Soldada

2Y46017-27SG

Yagi Dupla 440-470 MHz 20,0 DBI - 27 Elementos

Y46014-13SG

Yagi 440 - 470 MHz 14,0 dBi - 13 Elementos Soldada

7Y46017-27SG

Yagi Séptupla 440 - 470 MHz 25,0 dBi - 27 Elementos

Y46011-07SG

Yagi 440 - 470 MHz 11,8 dBi - 07 Elementos Soldada

Y48011-07SG

Yagi 470 - 490 MHz 11,0 dBi - 7 Elementos Soldada

Manual

Y74011-07SG

Yagi 703 - 770 MHz 11,0 dBi - 07 Elementos Soldada

Manual

Y83014-11SG

Yagi 806 - 860 MHz 13,5 dBi - 11 Elementos Soldada

Y83011-07SG

Yagi 806 - 860 MHz 10,5 dBi - 07 Elementos Soldada

Manual

Y83017-29SG

Yagi 806 - 860 MHz 17,0 dBi - 29 Elementos Soldada

2Y86017-29SG

Yagi Dupla 824 - 894 MHz 20,0 dBi - 29 Elementos

4Y86017-29SG

Yagi Quádrupla 824 - 894 MHz 23,0 dBi - 29 Elementos

Y86011-07SG

Yagi 824 - 894 MHz 10,3 dBi - 07 Elementos Soldada

Y86014-11SG

Yagi 824 - 894 MHz 13,5 dBi - 11 Elementos Soldada

Y86017-29SG

Yagi 824 - 894 MHz 17,0 dBi - 29 Elementos Soldada

4Y92517-29SG-360DEG

Yagi 890 - 960 MHz 11dBi

2Y92517-29SG

Yagi Dupla 890 - 960 MHz 20,0 dBi - 29 Elementos

Y92511-07SG

Yagi 890 - 960 MHz 10,3 dBi - 07 Elementos Soldada

Y92514-11SG

Yagi 890 - 960 MHz 13,5 dBi - 11 Elementos Soldada

Y92507-03S

Yagi 890 - 960 MHz 7,0 dBi - 03 Elementos Soldada

Y92517-29SG

Yagi 890 - 960 MHz 17,0 dBi - 29 Elementos Soldada

4Y92517-29SG

Yagi Quádrupla 890 - 960 MHz 23,0 dBi - 29 Elementos

Y180017-28S

Yagi 1710 - 1880 MHz 17,0 dBi - 28 Elementos Soldada

YWB194012-25

Yagi 1710 - 2170 MHz 12,0 dBi - 25 Elementos Soldada

Y180014-15S

Yagi 1710 - 1880 MHz 14,7 dBi - 15 Elementos Soldada

2Y180017-28S

Yagi Dupla 1710 - 1880 MHz 20,0 dBi - 28 Elementos

Datasheet
Manual

Y180011-07S

Yagi 1710 - 1880 MHz 11,0 dBi - 07 Elementos Soldada

Y190014-14S

Yagi 1850 - 1990 MHz 14,0 dBi - 14 Elementos Soldada

Y190011-07S

Yagi 1850 - 1990 MHz 11,0 dBi - 07 Elementos Soldada

Y190017-25S

Yagi 1850 - 1990 MHz 17,0 dBi - 25 Elementos Soldada

Y240010-05S

Yagi 2400 - 2500 MHz 10,0 dBi - 5 Elementos Soldada

Y240016-20S

Yagi 2400 - 2500 MHz 16,0 dBi - 20 Elementos Soldada

Y260016-20S

Yagi LTE/4G 2490 - 2690 MHz 16,0 dBi - 20 Elementos Soldada